Blog

Klub poverenja: Obaveštenje

23.05.2019.
Blog
23.05.2019.
Klub poverenja: Obaveštenje
Klub poverenja: Obaveštenje

OBAVEŠTENJE BUDUĆIM KORISNICIMA KOJI PODNOSE ZAHTEV ZA IZDAVANJE KARTICE POVERENJA WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd o obradi ličnih podataka od dana 28.03.2019.godine

1. Na osnovu  čl. 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd, ul. Bulevar oslobođenja br. 117, MB: 21458228, PIB: 111301092,  na adresi  www.vinotekabeograd.com pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti i postupka izdavanja  kartice poverenja, ovim obaveštenjem upoznaje potencijalne korisnike  kartice sa uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. 


2. Podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhu ciljanog marketinga, ponude proizvoda; promocije novih proizvoda; akcija,  škole vina   i degustacije proizvoda.


3.Podaci se prikupljaju od lica na koje se odnose, a putem popunjavanja obrasca „ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KARTICE “, koji je dostupan u radnji u Bulevaru Oslobo]enja 117.  Lice od kojeg se prikupljaju podaci u skladu sa ovim Obaveštenjem po svojoj volji popunjava dati obrazac i podnosi ga   WINE&PLEASURE u svrhu dobijanja  kartice. 


4. WINE&PLEASURE pre prikupljanja podataka o ličnosti  upoznaje budućeg  korisnika kartice  sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti tako  što omogućava uvid u ovo Obaveštenje na internet stranici www.vinotekabeograd.com, i  tako što će istaći ovo Obaveštenje u svojim poslovnim prostorijama .Popunjavanjem i podnošenjem obrasca „ ZAHTEVA ZA IZDAVANJE KARTICE “ , smatraće se da je budući korisnik upoznat da će se vršiti obrada podataka o ličnosti, koji su sadržani u navedenom obrascu, a isključivo u svrhe određene u tač. 2 ovog Obaveštenja, kao i da korisnik kartice daje pristanak da se njegovi podaci koriste u te svrhe . 


5. Prikupljeni podaci o ličnosti  će se koristiti za praćenje skale popusta  i praćenje realizacije prodaje izdavaoca kartice. 


6.Sve prikupljene podatke može koristiti isključivo WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd, kao pravno lice – rukovalac, a u okviru WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd samo određena lica, koja na osnovu ugovora o radu ili na osnovu posebnih ugovornih odnosa sa WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd mogu obavljati poslove u vezi sa obradom podataka o ličnosti (u daljem tekstu: obrađivač). 


7.U slučaju potrebe WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd će sa obrađivačem zaključiti sporazum o čuvanju podataka. 


8.Obradu ličnih podataka korisnika kartice  u formi čuvanja baze podataka vršiće Đurđa Mirković u ime rukovaoca kao zaposlena lica WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd. Obrađivač podataka  nema pravo da lične podatke korisnika kartice na bilo koji način koristi, već samo da ih pohranjuje i to isključivo u svrhu u sprovođenju programa kartice poverenja.

 
9.Fizičko lice čiji su podaci predmet prikupljanja može opozvati svoj pristanak pismeno ili usmeno na zapisnik u prostorijama izdavaoca kartice. 


10.Fizičko lice čiji se podaci  prikupljaju  i obrađuju ima pravo na:  istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka u smislu čl. 23 Zakona;  vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose;  odnosno da od WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd  zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka,  prekid i privremenu obustavu obrade ;  brisanje podataka u slučaju da svrha obrade nije jasno određena ili da je svrha obrade izmenjena  i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.


11. WINE&PLEASURE d.o.o. Beograd   neće vršiti obradu podataka (nedozvoljena obrada) ukoliko:  fizičko lice nije dalo pristanak na obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja; obrada podataka  se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica i ako je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

12. Fizička i pravna lica koja poseduju karticu lojalnosti, popuste isključivo mogu iskoristiti u prostorijama WINE & PLEASURE d.o.o. Beograd u Bulevaru Oslobođenja 117. Kartica lojalnosti se ne može koristiti za online kupovinu.
 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci

18.
Nov.
Vinarije
Tonković je porodična vinarija, osnovana da čuva kulturu svog kraja na severu Bačke, negujući vinograde na specifičnom pečanom tlu. Ignacije Tonković, biv&s...
18.
Nov.
Vinarije
Lavinio Franceschi, vlasnik zemljišta iz Florence, odlučio je da poseti područje nakon priča koje je čuo od pastira, koji je zimi dolazio da čuva stad...
15.
Nov.
Vinarije
Imanje Penfolds su osnovali 1844. godine u Adelaidi doktor Christopher Rawson Penfold  i njegova  supruga Mary. Godine 1845. par je izgradio malu k...
15.
Nov.
Vinarije
Godine 1935. dr Pjero Kateni kupio je farmu pod nazivom „Il Torriano“ u blizini Montefidolfija u Firenci. Zemljište ovog imanja nalazi se ...
03.
Jan.
Vinarije
Već 700 godina porodica Frescobaldi kombinuje tradiciju, iskustvo i inovacije sa kreativnošću i težnjom za izvrsnošću. Porodica je uvek nastoja...
21.
Dec.
Vinarije
" Stalnim unapeđivanjem proizvodnih procesa i znanja objedinjujemo u našim vinima prošlost, sadašnjost i budućnost."
20.
Dec.
Blog
Tenuta Di Biserno, san svakog vinara
20.
Dec.
Vinarije
"Svaki vinograd je jedinstven. Morate ga upoznati, maziti sve grozdove i delikatno ih položiti u meke gajbe.”
22.
Nov.
Vinarije
Vinarija Chichateau,kao  što igra reči u imenu govori, nam dolazi iz Šišatovca.